Dávid Kurňavka

Mladý úžasný malíř, který je na svém vzestupu a ještě o něm hodně uslyšíme. Jeho velkoformátová plátna byla k vidění od 30. 10. do 13. 11. v Galerii 1, která hostila jeho výstavu PunkMaster.

Dávid ve svých obrazech nabádá ke sledování příběhu, který se zdánlivě odehrává na pozadí a je rozmanitě vyprávěn skrze dvojznačné i jasně rozpoznatelné symboly, jako součást dnešní digitální kultury.